Kjell Bendiksen

-Skisse I- (bosted) variant no.:2 h:300 x b:400mm
-Skisse I- (bosted) variant no.:1. h:300 x b:400mm
Fra arkivet: -Tellus- (linosnitt 1980 tallet)

 

Testing of various techniques have since the early 1970s been an important part of Bendiksens activities as an graphic artist. It is  particularly within various intaglio techniques he has developed his figurative expression .The recent years, the technique photopolymer adopted in parallel with other intaglio techniques.

 

He has had numerous exhibitions in Norway and has participated in several international graphic biennials and triennials.Has had numerous solo exhibitions in Norwegian art associations and private galleries.

 

Purchased and represented in several national and regional art museums and art associations. Including The National Museum of Art Oslo, Norwegian Cultural Council, The National Gallery Oslo,Bergen Art Museum, Lillehammer Art Museum a.o.

 

 _________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Kjell Bendiksen (f.1948 i Bergen) er grafiker og maler.Eksperimentering og utprøving av ulike grafiske teknikker har siden tidlig på 1970 tallet vært en viktig del av Bendiksen virksomhet som billedkunstner.Det er særlig innen ulike dyptrykk-teknikker han har utviklet sitt billedutrykk. Han har hatt en rekke utstillinger i Norge og har deltatt ved flere internationale grafikkbiennaler.

 


kjellbendiksen@gmail.com   

 

 

 

For å se bilder fra utstillingsåpninger  mm. : klikk Utstillingsfoto i menyen oppe til

venstre.

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                   

 

-Torso I- variant no.: 10 h: 400 x b: 280 mm
-Torso I - variant no.:9 h:400 x b: 280mm
-Torso I - variant no.: 2,4,5,6 øverst og 7,8,9,10 nederst h:400 x b:280 mm
-Torso I - variant no.:5 h:400 X b:280mm
-Torso I- variant no.:2 h:400 x b:280 mm
-Torso I- variant no.:4 h:400 x b:280mm
-Torso II- variant no.:4 h:280 x b:400 mm
-Torso II- variant no.: 4 og 1
-Torso I- variant no.:2 utsnitt
-Torso II- variant no.:1 h:280 x 400 mm
-Tablå for tid og sted I- variant no.: 3, 2 og 5 (triptykon)
-Tablå for tid og sted I- variant no.:4 h:570 xb370mm
-Tablå for tid og sted I - variant no.:3. h:570 x b:370 mm
-Tablå for tid og sted I- variant no.:3 (utsnitt)
-Tablå for tid og sted I- variant no.:2 h:570 x b:370 mm
-Tablå for tid og sted I- variant no.:2 (utsnitt)
-Manual til tingenes tilstand I- variant no.:9 (diptykonversjon)
- Manual til tingenes tilstand I - variant no.:9 (utsnitt)
-Manual til tingenes tilstand I- variant no.:7 h:570 x b:370 mm
-Manual til tingenes tilstand I- variant no.:7 (utsnitt)
Manual til tingenes tilstand I variant no.: 6-3-4 (triptykonversjon)
-Manual til tingenes tilstand I- variant no.:3 h:570 x b:370 mm
-Manual til tingenes tilstand. I- variant no.:3 (utsnitt)
-Manual til tingenes tilstand I- variant no.:4. h:570 x b: 370mm
-Manual til tingenes tilstand I- variant no.:4 (utsnitt)
-Utsnitt I- (torso) variant no.:3 h:380x b:570 mm
-Utsnitt I - (torso ) variant no.:2 (utsnitt)
- Utsnitt I - (torso) variant no.:1 h:380 x b:560 mm
-Utsnitt I- (torso) variant no.:1 utsnitt
-Utsnitt I- (torso) variant no.:4 h:380 x b:570 mm
-Utsnitt I - (torso) variant no.:4 utsnitt
-Pond- diptykonvariant no.:1 h:400 x b:1120 mm
-Pond- I variant no.:4 h:400 x b:560 mm
-Pond I- variant no.:2 h:400 x b:560 mm
-Pond- I variant no.:2 (utsnitt)
Østvendt betraktning / diptykonvariant no.:2 / h:580 x b:800 mm
Østvendt betraktning IV og V /variant no.:2 h:380xb:280mm
Østvendt betraktning IV og V / variant no.:3 h:380xb:280mm
Østvendt betraktning I / variant no.:5 h:580 x h:400mm
Østvendt betraktning / diptykonvariant no.:1 / h:580 x b:800 mm
Østvendt betraktning / diptykonvariant no.: 1 / utsnitt
Østvendt betraktning II og III variant no.:3 h:380 x b:280 mm
Østvendt betraktning / diptykonvariant no.: 2 / utsnitt
Østvendt betraktning / diptykonvariant no.:2 (utsnitt)
Østvendt betraktning IV / variant 4-2-3 h: 580 x b:400 x 3
Østvendt betraktning IV / variant no.:4 h:580 x b: 400mm
Østvendt betraktning IV / variant no.:4 (utsnitt)
Østvendt betraktning IV / variant no.: 3 h: 580 x b: 400mm
Østvendt betraktning IV / variant no.: 3 /utsnitt
Østvendt betraktning / diptykonvariant no.:3 h: 580 x b: 800 mm
Østvendt betraktning IV /variant no.: 2 h: 580 x b: 400
Østvendt betraktning IV /varirant no.: 2 (utsnitt)
Østvendt betraktning / diptykonvariant no.:4 h: 580 x b:800 mm
Østvendt betraktning I / variant no.:4( h:580 x b:400 mm
Østvendt betraktning III / variant no.:2 h:380 x b:280 mm
Østvendt betraktning IV / variant no.:1 h:380 x b:280 mm
Grafiske scenarier VI (graf) variant no.:10 h:400 x b:580 mm
Grafiske scenarier VI (graf) variant no.:10 (utsnitt)
Grafiske scenarier VI (graf) variant no.:8 /Diptykon h:400 x b:1016mm
Grafiske scenarier VI (graf) variant no.:8 / Diptykon (utsnitt)
Grafiske scenarier VI (graf) variant no.:7 h:400 x b:580 mm
Grafiske scenarier VI (graf) variant no.: 7 utsnitt
Grafiske scenarier VI (graf) variant no.:5 og 6
Grafiske scenarier VI (graf) variant no.:4 h:400 x 580 mm
Grafiske scenarier VI (graf) variant no.:3 h:400 x b:580mm
Grafiske scenarier VI (graf) variant no.:3 (utsnitt)
Grafiske scenarier VI (graf) variant nr.: 2 h:580 x b:400 mm
Grafiske scenarier VI (graf) variant no.:1 h:400 x b:580 mm
variant no.: 5-7-6 fra serien Grafiske scenarier V (Torso)
u.t. (variant no.:7) fra serien Grafiske scenarier V (Torso) h: 580 x b: 400 mm
u.t. (variant no.:4).fra serien Grafiske scenarier V (Torso) h:580 x b:400 mm
Grafiske scenarier V (Torso) variant no.:4 (utsnitt)
Grafiske scenarier V (Torso) variant no.:2 (utsnitt)
u.t. (variant no.:10) fra serien Grafiske scenarier IV h:400 x b: 570 mm
Grafiske scenarier IV (variant no.:10) utsnitt
u.t. (variant no.:9) fra serien -Grafiske scenarier IV - h:400 x b:570 mm
-Grafiske scenarier IV - (variant no.:9) utsnitt
u.t. (variant no.:6) fra serien -Grafiske scenarier IV - h:400 x b:570mm
u.t.(variant no.:5) fra serien -Grafiske scenarier IV- (særtrykk) h:400 x b:570mm
-Grafiske scenarier IV- (variant no.:5) utsnitt
u.t. (variant no.:4) fra serien -Grafiske scenarier IV- h:400 x b:570 mm
-Grafiske scenarier IV- (variant no.:4) utsnitt
u.t. (variant no.:3) fra serien -Grafiske scenarier IV - h: 400 x 570mm
u.t.(variant no.:2) fra serien -Grafiske scenarier IV- h:400 x b:570mm
u.t. (variant no.:5) fra serien -Grafiske scenarier III- h:400 x b:570 mm
u.t.(variant no.:7) fra serien -Grafiske scenarier III- h: 400 x b:570 mm
u.t (variant no.:3) fra serien -Grafiske scenarier III- h: 400 x b: 570 mm
u.t. (variant no.:2) fra serien -Grafiske scenarier III- h: 400 x b:570mm
-u.t.- (variant no.:4) fra serien -Grafiske scenarier II- h: 570 x b: 400 mm
-Grafiske scenarier II- (variant no.:4) utsnitt
(variant no.:1,4 og 3) fra serien "Grafiske scenarier II " h:570 x b: 400 mm x 3
-u.t.- (variant no.:3) fra serien -Grafiske scenarier II- h:570 x b: 400 mm
-u.t.- (variant no.:2) fra serien -Grafiske scenarier II- h:570 x b:400mm
-u.t.- (variant no.:1) fra serien " Grafiske scenarier II" h:570 x b: 400mm
-u.t.- (variant no.: 7) fra serien "Grafiske scenarier I " h:570 x b:400 mm
"Grafiske scenarier I " (variant no.: 6,7 og 5)
-u.t.- (variant no.:6) fra serien "Grafiske scenarier I " h:570 x b:400 mm
- u.t.- (variant no.:1) fra serien " Grafiske scenarier I " h:570 x b:400mm
Berninivariasjoner III (variant no.:3 ) -The Sling- h:560 x b:400mm
Berninivariasjoner III (variant no.:2) The Sling h:560 x b:400mm
Berninivariasjoner III (variant no.:1 ) -The Sling- h:560 x b:400mm
Berninivariasjoner III- III og II (variant no.: 3 - 2 -1 / Triptykon) The Sling h:560 x b:400 mm x 3
Berninivariasjoner II (variant no.:5-8-4 / Triptykon ) -The Sling- h:560 x b:400mm x 3
Berninivariasjoner I (variant no.: 1-4-6) -The Sling-
Berninivariasjoner I (variant no.:1) -The Sling- h: 540 x b:430 mm
-I transitt- (variant no.:3) h: 558 x b:430 mm
-I transitt- (variant no.:1) h:558 x b:430mm
-I transitt- (variant no.:1) utsnitt
-Ankomst- (variant no.:1) h:550 x b:430 mm
-Ankomst- (variant no.:1) utsnitt
-Ankomst- (variant no.:3) h:550 x b:430mm
-Ankomst- (variant3) utsnitt
-Skumring- (variant no.:8) h: 400 x b: 520 mm
Skumring (variant 3,4,7 og 8)
-Skumring- (variant no.:6) h: 400 x b: 520 mm
-Skumring- (variant no.:4) h: 400 x b:520 mm
-Skumring-(variant no.:6) utsnitt
-Skumring- (variant no.:3) h:400 x b:520 mm
-Skumring- (variant no.:3) utsnitt
-Demring- (variant no.:5) h:450 x 450 mm
-Demring- (variant no.:3) h:450 x b:450mm
-Cloud Shepherd I- (variant no.:6) h:580 x b:410 mm
-Cloud Shepherd I- (variant no.:4) utsnitt
-Cloud Shepherd I- (variant no.:2) h:580 x b:410mm
Cloud Shepherd I (variant no.: 2 ) utsnitt
-Cloud Shepherd I- (variant no.:4) h:580 x b:410 mm
- Over broen - (variant no.: 3)h:410 x b:500mm
-Over broen- (utsnitt/variant no.:3)
Skyskisse III (variant no.:3) h:170 x 490 mm
- Over broen- (variant no.:2) h:410 x b:500 mm)
Over broen ( utsnitt/variant no.:2)
Skyskisse III (variant no.:2) h: 170 x b: 490 mm
-Skyskisse III- (utsnitt/variant no.:2)
Flood II (variant no.: 2) h:410 x b:410mm
-Flood II (variant no.: 3) h:410 x b:410mm
Flood II (variant no.: 3) utsnitt
Flood II (variant no.:3) utsnitt
Skyskisse II (variant no.: 2) h:150 x b: 410mm
Skyskisse II (variant no.:3) h:150 x b:410mm
-Skyskisse II- (variant no.:3) utsnitt
-Flood I- (variant no.: 3) h:450 x b:410mm
-Flood I- (variant no.:4) h:450 x b:410mm
-Skyskisse I- (variant no.:2) h:120 x b:400mm
-Skyskisse I- (variant no.:3) h:120 x b:400mm
Skyskisse I (utsnitt/variant no.:3)
- Flood I- (variant no.:1) h:450 x b:410 mm
Sjangerskisse/ bosted VII (variant no.: 6-5-4)
Sjangerskisse/bosted VII (variant no.:7) h: 120 x b: 350 mm
Sjangerskisse/bosted VII (variant no.: 6). h: 120 x b: 350 mm
Sjangerskisse/bosted VI / variant no.: 2. h:140 x b: 400 mm
Sjangerskisse/bosted VI / variant no.:5 h: 140 x b: 400 mm
sjangerskisse/bosted VI / ( utsnit/tvariant no.:5 )
sjangerskisse/bosted VI (utsnitt/variant no.:4)
-River IV- (variant no.:1) h: 500 x b: 450mm
-River IV- (variant no.:2) h:500 x b: 450 mm
-River III- (variant no.: 4) h: 500 x b: 400 mm
-River III- ( utsnitt/variant no.: 4 )
-River III- (variant no.: 3) h: 500 x b:400 mm
Sjangerskisse/bosted V (variant no.: 1) h: 150 x b: 400 mm
Sjangerskisse/ bosted IV (variant no.:5 ) h:140 x b:380 mm
Sjangerskisse/bosted I variant no.:1)
-River II- (variant no.: 2) h: 430 x b.410 mm
-River II- (variant no.: 1) h: 430 x b:410 mm
-River I- (variant no.: 3) h:410 x b: 560 mm
-River I- (variant no.: 2) h: 410 x b: 560 mm
-River I - (utsnitt/variant no.:2)
Winter Thaw (variant no 5) h:430 x b:420 mm
Sjangerskisse/ bosted III (variant no.: 1 og 2) h:140 X b: 380mm
Sjangerskisse/bosted II (variant no.:3) h:120 x b:390 mm
Sjangerskisse/bosted I (variant no.:1) h: 140 x b: 380 mm
Sjangerskisse/bosted I (variant no.:3) h: 140 x b: 380 mm
-Tyrisk i tornekratt- (variant nr 1) h: 400 x b:550 mm
-Transfigurasjon- variant no. 1 (fra serien -Fikserbilder-) h:410 x b:570 mm
Poetens skriftstol I (variant nr.1, 2 og 3) h: 370 x b: 270 mm pr trykk
-Etter naturen- (variant no.:1) h:410 x b:570mm
-Glenne- h: 550 x b: 800 mm
Skogsinteriør II variant no.:1 h: 380 x b: 560 mm
Konstellasjon (variant no.:1)
"Northern Lights"
-Fragments Of Sappho-
Stoikeren (variant no.:1)
La folia I -XVI (lite requiem)
-Mellom natt og dag- (variant no.:1)
Stilleben med strå og stjerner / H:800 x b:580mm
The Grid I /h:400 x b:570mm
The Grid II / h:580 x b:410mm
Envinget (variant 1 og 2) h:600 x b:420 mm pr stk
Whispering Grass I (variant no.2) h:420 x b: 420 mm
Confessions I (variant no. 1) h: 420 x b: 600 mm
Still Life IV (variant no.1) h:430 x b:420 mm
Still Life IV ( variant 1) h: 430 x b: 420 mm

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

10.05 | 17:15

Hei, de fleste bildene vist på hjemmesiden er tilslags.Bare oppgi tittelen på bilde/bilder du vil ha prisen på så hører du fra meg igjen.
K.B.

...
10.05 | 11:06

Hei! Har du en oversikt over bilder du har til salgs med priser du kan sende meg?

...
29.05 | 07:18

Har et kunstverk av Bendiksen som heter "Eksotisk utsyn". Hva er prisen på dette nr 21/35

...
14.04 | 10:13

Flott hjemmeside og enda bedre grafikk!
Dag Fyri

...
Du liker denne siden