Kjell Bendiksen

-Taksonomiens fristed- variant no.:1. h:700 x b:530 mm
.Taksonomiens fristed- variant no.:1 utsnitt

 

 

__________________________________________________________

 

 

Kjell Bendiksen (f.1948 i Bergen) er grafiker og maler. Fordypning i og utvikling av ulike grafiske teknikker er en viktig del av Bendiksen virksomhet som billedkunstner.Det er særlig innen ulike dyptrykk-teknikker han bearbeider og utvikler billedutrykket sitt. Han har hatt en rekke utstillinger i Norge og har deltatt ved flere internationale grafikkbiennaler.

I perioder har Bendiksen også arbeidet med ulike maleteknikker i tillegg til grafikken. Et utvalg av maleriene vises i Malerier på menylisten.

Serien med  Kaffelaveringer og et eget Fotogalleri med eksempler på Bendiksens  fotografier finnes også på menylinjen til venstre.

 

 


kjellbendiksen@gmail.com   

 

 

  

______________________________________________________

 

 

 

 

 

Neste separatutstilling : 29.10-13.11   2022

 

      

 

        : Sånn sett :  

     

    Kjell Bendiksen

     GRAFIKK 1:1  

 

    

 

     Galleri Fjordheim

        Eriksrudsvegen 61 Biri

 

 

     

 

          

       

  _________________________________________

  

                   

 

-Raptus i Rødlistehagen- variant no.:1. h:530x b:700mm
-Raptus i Rødlistehagen- variant no.:1 utsnitt
-Rubicon I- variant no.:1 h:530 x b:700 mm
-Rubicon I- variant no.: 1 utsnitt
-Nikes nye kimono II- variant no.:1 h:700 x b:530 mm
-Nikes nye kimono II- variant no.:1 utsnitt
Temporær taburett- Nikes nye kimono II og I (montert sammen)
-Temporær taburett I- variant no.:1 h:700 x b:530 mm
-Temporær taburett I- utsnitt
-Nikes nye kimono I - variant no.:1. h:700 x b:530 mm
-Nikes nye kimono I- variant no.:1. utsnitt
-Ad Hoc III - variant no.:1 h: 650 x b:550 mm
-Ad Hoc I - variant no.: 1 (utsnitt)
- Ad Hoc II - variant no.: 1 h:750 x b:600 mm
-Ad Hoc II- variant no.:1 utsnitt
-Kart og terreng VI - variant no.:1 h: 1340 x b: 950 mm
-Kart og terreng VI- variant no.:1 (utsnitt)
- Kart og terreng V - variant no.:1 h:1000 x b:1340 mm
-Kart og terreng III,IV,I triptykvariant
-Kart og terreng III- variant no.:1 h:1230 x b: 750 mm
-Kart og terreng I , II , og III. triptykvariant
-Kart og terreng II- variant no.:1 h:1240 x b:950 mm
-Østvendt betraktning/bosted- diptykonvariant no.: 2 og 1 h: 570 x b:1640 mm
-Østvendt betraktning/bosted - dipykonvariant no.:2 (utsnitt)
-Østvendt betraktning/bosted- diptykonvariant no.:2 h:575 x b: 820 mm
-Østvendt betraktning/bosted- diptykonvariant no.:1 h:575 x b : 820 mm
-Østvendt betraktning/bosted - diptykonvariant nr.:1 (utsnitt)
-Bosted I- variant no:3. h:575 x b:410 mm
-Bosted I- variant no.:2 h:575 x b:410 mm
-Bosted I - variant no.:1 h:575 x b:410 mm
-Bosted I- variant no.: 1 (utsnitt)
-Torso III- (Handouts In The Rain) variant no.:9 h: 570 x b:400 mm
-Torso III- (Handouts In The Rain) variant no.: 9 utsnitt
-Torso III-(Handouts In The Rain) variant no.:7 h:570 x b:400mm
-Torso III- (Handouts In The Rain) variant no.:4 h:570 x b:400 mm
-Torso III (Handouts In The Rain) variant no.:1,3 og 4
-The Sling- (Triptykvariant)
-Torso I - variant no.: 2,4,5,6 øverst og 7,8,9,10 nederst h:400 x b:280 mm
-Torso I - variant no.:9 h:400 x b: 280mm
-Torso I - variant no.:5 h:400 X b:280mm
-Torso I- variant no.:2 h:400 x b:280 mm
-Torso I- variant no.:4 h:400 x b:280mm
-Torso II- variant no.:4 h:280 x b:400 mm
-Torso II- variant no.: 4 og 1
-Torso II- variant no.:1 h:280 x 400 mm
-Skisse I- (bosted) variant no.:1. h:300 x b:400mm
-Skisse I- (bosted) variant no.:2 h:300 x b:400mm
-Tablå for tid og sted I- variant no.: 3, 2 og 5 (triptykon)
-Tablå for tid og sted I- variant no.:3 (utsnitt)
-Tablå for tid og sted I- variant no.:2 h:570 x b:370 mm
-Tablå for tid og sted I- variant no.:2 (utsnitt)
-Manual til tingenes tilstand I- variant no.:9 (diptykonversjon)
- Manual til tingenes tilstand I - variant no.:9 (utsnitt)
-Manual til tingenes tilstand I- variant no.:7 h:570 x b:370 mm
-Manual til tingenes tilstand I- variant no.:7 (utsnitt)
Manual til tingenes tilstand I variant no.: 6-3-4 (triptykonversjon)
-Manual til tingenes tilstand I- variant no.:3 h:570 x b:370 mm
-Manual til tingenes tilstand. I- variant no.:3 (utsnitt)
-Manual til tingenes tilstand I- variant no.:4. h:570 x b: 370mm
-Manual til tingenes tilstand I- variant no.:4 (utsnitt)
-Utsnitt I- (torso) variant no.:3 h:380x b:570 mm
-Utsnitt I - (torso ) variant no.:2 (utsnitt)
- Utsnitt I - (torso) variant no.:1 h:380 x b:560 mm
-Utsnitt I- (torso) variant no.:1 utsnitt
-Utsnitt I- (torso) variant no.:4 h:380 x b:570 mm
-Utsnitt I - (torso) variant no.:4 utsnitt
-Pond- diptykonvariant no.:1 h:400 x b:1120 mm
-Pond- I variant no.:4 h:400 x b:560 mm
-Pond I- variant no.:2 h:400 x b:560 mm
-Pond- I variant no.:2 (utsnitt)
Østvendt betraktning / diptykonvariant no.:2 / h:580 x b:800 mm
Østvendt betraktning IV og V /variant no.:2 h:380xb:280mm
Østvendt betraktning IV og V / variant no.:3 h:380xb:280mm
Østvendt betraktning I / variant no.:5 h:580 x h:400mm
Østvendt betraktning / diptykonvariant no.:1 / h:580 x b:800 mm
Østvendt betraktning / diptykonvariant no.: 1 / utsnitt
Østvendt betraktning II og III variant no.:3 h:380 x b:280 mm
Østvendt betraktning / diptykonvariant no.: 2 / utsnitt
Østvendt betraktning / diptykonvariant no.:2 (utsnitt)
Østvendt betraktning IV / variant 4-2-3 h: 580 x b:400 x 3
Østvendt betraktning IV / variant no.:4 h:580 x b: 400mm
Østvendt betraktning IV / variant no.:4 (utsnitt)
Østvendt betraktning IV / variant no.: 3 h: 580 x b: 400mm
Østvendt betraktning IV / variant no.: 3 /utsnitt
Østvendt betraktning / diptykonvariant no.:3 h: 580 x b: 800 mm
Østvendt betraktning IV /variant no.: 2 h: 580 x b: 400
Østvendt betraktning IV /varirant no.: 2 (utsnitt)
Østvendt betraktning / diptykonvariant no.:4 h: 580 x b:800 mm
Østvendt betraktning I / variant no.:4( h:580 x b:400 mm
Østvendt betraktning III / variant no.:2 h:380 x b:280 mm
Østvendt betraktning IV / variant no.:1 h:380 x b:280 mm
Grafiske scenarier VI (graf) variant no.:10 h:400 x b:580 mm
Grafiske scenarier VI (graf) variant no.:10 (utsnitt)
Grafiske scenarier VI (graf) variant no.:8 /Diptykon h:400 x b:1016mm
Grafiske scenarier VI (graf) variant no.:8 / Diptykon (utsnitt)
Grafiske scenarier VI (graf) variant no.:7 h:400 x b:580 mm
Grafiske scenarier VI (graf) variant no.: 7 utsnitt
Grafiske scenarier VI (graf) variant no.:5 og 6
Grafiske scenarier VI (graf) variant no.:4 h:400 x 580 mm
Grafiske scenarier VI (graf) variant no.:3 h:400 x b:580mm
Grafiske scenarier VI (graf) variant no.:3 (utsnitt)
Grafiske scenarier VI (graf) variant nr.: 2 h:580 x b:400 mm
Grafiske scenarier VI (graf) variant no.:1 h:400 x b:580 mm
variant no.: 5-7-6 fra serien Grafiske scenarier V (Torso)
u.t. (variant no.:7) fra serien Grafiske scenarier V (Torso) h: 580 x b: 400 mm
u.t. (variant no.:4).fra serien Grafiske scenarier V (Torso) h:580 x b:400 mm
Grafiske scenarier V (Torso) variant no.:4 (utsnitt)
Grafiske scenarier V (Torso) variant no.:2 (utsnitt)
u.t. (variant no.:10) fra serien Grafiske scenarier IV h:400 x b: 570 mm
Grafiske scenarier IV (variant no.:10) utsnitt
u.t. (variant no.:9) fra serien -Grafiske scenarier IV - h:400 x b:570 mm
-Grafiske scenarier IV - (variant no.:9) utsnitt
u.t. (variant no.:6) fra serien -Grafiske scenarier IV - h:400 x b:570mm
u.t.(variant no.:5) fra serien -Grafiske scenarier IV- (særtrykk) h:400 x b:570mm
-Grafiske scenarier IV- (variant no.:5) utsnitt
u.t. (variant no.:4) fra serien -Grafiske scenarier IV- h:400 x b:570 mm
-Grafiske scenarier IV- (variant no.:4) utsnitt
u.t. (variant no.:3) fra serien -Grafiske scenarier IV - h: 400 x 570mm
u.t.(variant no.:2) fra serien -Grafiske scenarier IV- h:400 x b:570mm
u.t. (variant no.:5) fra serien -Grafiske scenarier III- h:400 x b:570 mm
u.t.(variant no.:7) fra serien -Grafiske scenarier III- h: 400 x b:570 mm
u.t (variant no.:3) fra serien -Grafiske scenarier III- h: 400 x b: 570 mm
u.t. (variant no.:2) fra serien -Grafiske scenarier III- h: 400 x b:570mm
-u.t.- (variant no.:4) fra serien -Grafiske scenarier II- h: 570 x b: 400 mm
-Grafiske scenarier II- (variant no.:4) utsnitt
(variant no.:1,4 og 3) fra serien "Grafiske scenarier II " h:570 x b: 400 mm x 3
-u.t.- (variant no.:3) fra serien -Grafiske scenarier II- h:570 x b: 400 mm
-u.t.- (variant no.:2) fra serien -Grafiske scenarier II- h:570 x b:400mm
-u.t.- (variant no.:1) fra serien " Grafiske scenarier II" h:570 x b: 400mm
-u.t.- (variant no.: 7) fra serien "Grafiske scenarier I " h:570 x b:400 mm
"Grafiske scenarier I " (variant no.: 6,7 og 5)
-u.t.- (variant no.:6) fra serien "Grafiske scenarier I " h:570 x b:400 mm
- u.t.- (variant no.:1) fra serien " Grafiske scenarier I " h:570 x b:400mm
Berninivariasjoner III (variant no.:3 ) -The Sling- h:560 x b:400mm
Berninivariasjoner III (variant no.:2) The Sling h:560 x b:400mm
Berninivariasjoner III (variant no.:1 ) -The Sling- h:560 x b:400mm
Berninivariasjoner III- III og II (variant no.: 3 - 2 -1 / Triptykon) The Sling h:560 x b:400 mm x 3
Berninivariasjoner II (variant no.:5-8-4 / Triptykon ) -The Sling- h:560 x b:400mm x 3
Berninivariasjoner I (variant no.: 1-4-6) -The Sling-
Berninivariasjoner I (variant no.:1) -The Sling- h: 540 x b:430 mm
-I transitt- (variant no.:3) h: 558 x b:430 mm
-I transitt- (variant no.:1) h:558 x b:430mm
-I transitt- (variant no.:1) utsnitt
-Ankomst- (variant no.:1) h:550 x b:430 mm
-Ankomst- (variant no.:1) utsnitt
-Ankomst- (variant no.:3) h:550 x b:430mm
-Ankomst- (variant3) utsnitt
-Skumring- (variant no.:8) h: 400 x b: 520 mm
Skumring (variant 3,4,7 og 8)
-Skumring- (variant no.:6) h: 400 x b: 520 mm
-Skumring- (variant no.:4) h: 400 x b:520 mm
-Skumring-(variant no.:6) utsnitt
-Skumring- (variant no.:3) h:400 x b:520 mm
-Skumring- (variant no.:3) utsnitt
-Demring- (variant no.:5) h:450 x 450 mm
-Demring- (variant no.:3) h:450 x b:450mm
-Cloud Shepherd I- (variant no.:6) h:580 x b:410 mm
-Cloud Shepherd I- (variant no.:4) utsnitt
-Cloud Shepherd I- (variant no.:2) h:580 x b:410mm
Cloud Shepherd I (variant no.: 2 ) utsnitt
-Cloud Shepherd I- (variant no.:4) h:580 x b:410 mm
- Over broen - (variant no.: 3)h:410 x b:500mm
-Over broen- (utsnitt/variant no.:3)
Skyskisse III (variant no.:3) h:170 x 490 mm
- Over broen- (variant no.:2) h:410 x b:500 mm)
Over broen ( utsnitt/variant no.:2)
Skyskisse III (variant no.:2) h: 170 x b: 490 mm
-Skyskisse III- (utsnitt/variant no.:2)
Flood II (variant no.: 2) h:410 x b:410mm
-Flood II (variant no.: 3) h:410 x b:410mm
Flood II (variant no.: 3) utsnitt
Flood II (variant no.:3) utsnitt
Skyskisse II (variant no.: 2) h:150 x b: 410mm
Skyskisse II (variant no.:3) h:150 x b:410mm
-Skyskisse II- (variant no.:3) utsnitt
-Flood I- (variant no.: 3) h:450 x b:410mm
-Flood I- (variant no.:4) h:450 x b:410mm
-Skyskisse I- (variant no.:2) h:120 x b:400mm
-Skyskisse I- (variant no.:3) h:120 x b:400mm
Skyskisse I (utsnitt/variant no.:3)
- Flood I- (variant no.:1) h:450 x b:410 mm
Sjangerskisse/ bosted VII (variant no.: 6-5-4)
Sjangerskisse/bosted VII (variant no.:7) h: 120 x b: 350 mm
Sjangerskisse/bosted VII (variant no.: 6). h: 120 x b: 350 mm
Sjangerskisse/bosted VI / variant no.: 2. h:140 x b: 400 mm
Sjangerskisse/bosted VI / variant no.:5 h: 140 x b: 400 mm
sjangerskisse/bosted VI / ( utsnit/tvariant no.:5 )
sjangerskisse/bosted VI (utsnitt/variant no.:4)
-River IV- (variant no.:1) h: 500 x b: 450mm
-River IV- (variant no.:2) h:500 x b: 450 mm
-River III- (variant no.: 4) h: 500 x b: 400 mm
-River III- ( utsnitt/variant no.: 4 )
-River III- (variant no.: 3) h: 500 x b:400 mm
Sjangerskisse/bosted V (variant no.: 1) h: 150 x b: 400 mm
Sjangerskisse/ bosted IV (variant no.:5 ) h:140 x b:380 mm
Sjangerskisse/bosted I variant no.:1)
-River II- (variant no.: 2) h: 430 x b.410 mm
-River II- (variant no.: 1) h: 430 x b:410 mm
-River I- (variant no.: 3) h:410 x b: 560 mm
-River I- (variant no.: 2) h: 410 x b: 560 mm
-River I - (utsnitt/variant no.:2)
Winter Thaw (variant no 5) h:430 x b:420 mm
Sjangerskisse/ bosted III (variant no.: 1 og 2) h:140 X b: 380mm
Sjangerskisse/bosted II (variant no.:3) h:120 x b:390 mm
Sjangerskisse/bosted I (variant no.:1) h: 140 x b: 380 mm
Sjangerskisse/bosted I (variant no.:3) h: 140 x b: 380 mm
-Tyrisk i tornekratt- (variant nr 1) h: 400 x b:550 mm
-Transfigurasjon- variant no. 1 (fra serien -Fikserbilder-) h:410 x b:570 mm
Poetens skriftstol I (variant nr.1, 2 og 3) h: 370 x b: 270 mm pr trykk
-Etter naturen- (variant no.:1) h:410 x b:570mm
-Glenne- h: 550 x b: 800 mm
Skogsinteriør II variant no.:1 h: 380 x b: 560 mm
Konstellasjon (variant no.:1)
"Northern Lights"
-Fragments Of Sappho-
Stoikeren (variant no.:1)
La folia I -XVI (lite requiem)
-Mellom natt og dag- (variant no.:1)
Stilleben med strå og stjerner / H:800 x b:580mm
The Grid I /h:400 x b:570mm
The Grid II / h:580 x b:410mm
Envinget (variant 1 og 2) h:600 x b:420 mm pr stk
Whispering Grass I (variant no.2) h:420 x b: 420 mm
Confessions I (variant no. 1) h: 420 x b: 600 mm
Still Life IV (variant no.1) h:430 x b:420 mm
Still Life IV ( variant 1) h: 430 x b: 420 mm

Nyeste kommentarer

10.05 | 15:15

Hei, de fleste bildene vist på hjemmesiden er tilslags.Bare oppgi tittelen på bilde/bilder du vil ha prisen på så hører du fra meg igjen.
K.B.

10.05 | 09:06

Hei! Har du en oversikt over bilder du har til salgs med priser du kan sende meg?

29.05 | 05:18

Har et kunstverk av Bendiksen som heter "Eksotisk utsyn". Hva er prisen på dette nr 21/35

14.04 | 08:13

Flott hjemmeside og enda bedre grafikk!
Dag Fyri