Kjell Bendiksen

 -ala- I (variant no.: 1,2 og 3)       h:710mm x b:560mm x 3

 -Fragments- (triptykon) h:600mm x b:1470mm

-Raptus i Rødlistehagen- variant no.:1. h:530x b:700mm

-Rubicon I- variant no.:1 h:530 x b:700 mm

-Temporær taburett I-    Nikes nye kimono variant no.:1  og 2         h:700 x b:530 mm x 3

 -Stilleben med urne III-

-Temporær taburett I- variant no.:1 h:700 x b:530 mm

 Nikes nye. kimono (variant no.: 2)

-Nikes nye kimono I- variant no.:1. utsnitt

-Ad Hoc III - variant no.:1 h: 650 x b:550 mm

-Ad Hoc I - variant no.: 1 (utsnitt)

- Ad Hoc II - variant no.: 1 h:750 x b:600 mm

-Ad Hoc II- variant no.:1 utsnitt

-Kart og terreng VI - variant no.:1 h: 1340 x b: 950 mm

-Kart og terreng VI- variant no.:1 (utsnitt)

- Kart og terreng V - variant no.:1 h:1000 x b:1340 mm

-Kart og terreng III,IV,I triptykvariant

-Kart og terreng III- variant no.:1 h:1230 x b: 750 mm

-Kart og terreng I , II , og III. triptykvariant

-Kart og terreng II- variant no.:1 h:1240 x b:950 mm

-Østvendt betraktning/bosted- diptykonvariant no.: 2 og 1 h: 570 x b:1640 mm

-Østvendt betraktning/bosted - dipykonvariant no.:2 (utsnitt)

-Østvendt betraktning/bosted- diptykonvariant no.:2 h:575 x b: 820 mm

-Østvendt betraktning/bosted- diptykonvariant no.:1 h:575 x b : 820 mm

-Østvendt betraktning/bosted - diptykonvariant nr.:1 (utsnitt)

-Bosted I- variant no:3. h:575 x b:410 mm

-Bosted I- variant no.:2 h:575 x b:410 mm

-Bosted I - variant no.:1 h:575 x b:410 mm

-Bosted I- variant no.: 1 (utsnitt)

-Torso III- (Handouts In The Rain) variant no.:9 h: 570 x b:400 mm

-Torso III- (Handouts In The Rain) variant no.: 9 utsnitt

-Torso III-(Handouts In The Rain) variant no.:7 h:570 x b:400mm

-Torso III- (Handouts In The Rain) variant no.:4 h:570 x b:400 mm

-Torso III (Handouts In The Rain) variant no.:1,3 og 4

-The Sling- (Triptykvariant)

-Torso I - variant no.: 2,4,5,6 øverst og 7,8,9,10 nederst h:400 x b:280 mm

-Torso I - variant no.:5 h:400 X b:280mm

-Torso I- variant no.:2 h:400 x b:280 mm

-Torso I- variant no.:4 h:400 x b:280mm

-Torso II- variant no.:4 h:280 x b:400 mm

-Torso II- variant no.: 4 og 1

-Torso II- variant no.:1 h:280 x 400 mm

-Skisse I- (bosted) variant no.:1. h:300 x b:400mm

-Skisse I- (bosted) variant no.:2 h:300 x b:400mm

-Tablå for tid og sted I- variant no.: 3, 2 og 5 (triptykon)

-Tablå for tid og sted I- variant no.:3 (utsnitt)

-Tablå for tid og sted I- variant no.:2 h:570 x b:370 mm

-Tablå for tid og sted I- variant no.:2 (utsnitt)

-Manual til tingenes tilstand I- variant no.:9 (diptykonversjon)

- Manual til tingenes tilstand I - variant no.:9 (utsnitt)

-Manual til tingenes tilstand I- variant no.:7 h:570 x b:370 mm

-Manual til tingenes tilstand I- variant no.:7 (utsnitt)

Manual til tingenes tilstand I variant no.: 6-3-4 (triptykonversjon)

-Manual til tingenes tilstand I- variant no.:3 h:570 x b:370 mm

-Manual til tingenes tilstand. I- variant no.:3 (utsnitt)

-Manual til tingenes tilstand I- variant no.:4. h:570 x b: 370mm

-Manual til tingenes tilstand I- variant no.:4 (utsnitt)

-Utsnitt I- (torso) variant no.:3 h:380x b:570 mm

-Utsnitt I - (torso ) variant no.:2 (utsnitt)

- Utsnitt I - (torso) variant no.:1 h:380 x b:560 mm

-Utsnitt I- (torso) variant no.:1 utsnitt

-Utsnitt I- (torso) variant no.:4 h:380 x b:570 mm

-Utsnitt I - (torso) variant no.:4 utsnitt

-Pond- diptykonvariant no.:1 h:400 x b:1120 mm

-Pond- I variant no.:4 h:400 x b:560 mm

-Pond I- variant no.:2 h:400 x b:560 mm

-Pond- I variant no.:2 (utsnitt)

Østvendt betraktning / diptykonvariant no.:2 / h:580 x b:800 mm

Østvendt betraktning IV og V /variant no.:2 h:380xb:280mm

Østvendt betraktning IV og V / variant no.:3 h:380xb:280mm

Østvendt betraktning I / variant no.:5 h:580 x h:400mm

Østvendt betraktning / diptykonvariant no.:1 / h:580 x b:800 mm

Østvendt betraktning / diptykonvariant no.: 1 / utsnitt

Østvendt betraktning II og III variant no.:3 h:380 x b:280 mm

Østvendt betraktning / diptykonvariant no.: 2 / utsnitt

Østvendt betraktning / diptykonvariant no.:2 (utsnitt)

Østvendt betraktning IV / variant 4-2-3 h: 580 x b:400 x 3

Østvendt betraktning IV / variant no.:4 h:580 x b: 400mm

Østvendt betraktning IV / variant no.:4 (utsnitt)

Østvendt betraktning IV / variant no.: 3 h: 580 x b: 400mm

Østvendt betraktning IV / variant no.: 3 /utsnitt

Østvendt betraktning / diptykonvariant no.:3 h: 580 x b: 800 mm

Østvendt betraktning IV /variant no.: 2 h: 580 x b: 400

Østvendt betraktning IV /varirant no.: 2 (utsnitt)

Østvendt betraktning / diptykonvariant no.:4 h: 580 x b:800 mm

Østvendt betraktning I / variant no.:4( h:580 x b:400 mm

Østvendt betraktning III / variant no.:2 h:380 x b:280 mm

Østvendt betraktning IV / variant no.:1 h:380 x b:280 mm

Grafiske scenarier VI (graf) variant no.:10 h:400 x b:580 mm

Grafiske scenarier VI (graf) variant no.:10 (utsnitt)

Grafiske scenarier VI (graf) variant no.:8 /Diptykon h:400 x b:1016mm

Grafiske scenarier VI (graf) variant no.:8 / Diptykon (utsnitt)

Grafiske scenarier VI (graf) variant no.:7 h:400 x b:580 mm

Grafiske scenarier VI (graf) variant no.: 7 utsnitt

Grafiske scenarier VI (graf) variant no.:5 og 6

Grafiske scenarier VI (graf) variant no.:4 h:400 x 580 mm

Grafiske scenarier VI (graf) variant no.:3 h:400 x b:580mm

Grafiske scenarier VI (graf) variant no.:3 (utsnitt)

Grafiske scenarier VI (graf) variant nr.: 2 h:580 x b:400 mm

Grafiske scenarier VI (graf) variant no.:1 h:400 x b:580 mm

variant no.: 5-7-6 fra serien Grafiske scenarier V (Torso)

u.t. (variant no.:7) fra serien Grafiske scenarier V (Torso) h: 580 x b: 400 mm

u.t. (variant no.:4).fra serien Grafiske scenarier V (Torso) h:580 x b:400 mm

Grafiske scenarier V (Torso) variant no.:4 (utsnitt)

Grafiske scenarier V (Torso) variant no.:2 (utsnitt)

u.t. (variant no.:10) fra serien Grafiske scenarier IV h:400 x b: 570 mm

Grafiske scenarier IV (variant no.:10) utsnitt

u.t. (variant no.:9) fra serien -Grafiske scenarier IV - h:400 x b:570 mm

-Grafiske scenarier IV - (variant no.:9) utsnitt

u.t. (variant no.:6) fra serien -Grafiske scenarier IV - h:400 x b:570mm

u.t.(variant no.:5) fra serien -Grafiske scenarier IV- (særtrykk) h:400 x b:570mm

-Grafiske scenarier IV- (variant no.:5) utsnitt

u.t. (variant no.:4) fra serien -Grafiske scenarier IV- h:400 x b:570 mm

-Grafiske scenarier IV- (variant no.:4) utsnitt

u.t. (variant no.:3) fra serien -Grafiske scenarier IV - h: 400 x 570mm

u.t.(variant no.:2) fra serien -Grafiske scenarier IV- h:400 x b:570mm

u.t. (variant no.:5) fra serien -Grafiske scenarier III- h:400 x b:570 mm

u.t.(variant no.:7) fra serien -Grafiske scenarier III- h: 400 x b:570 mm

u.t (variant no.:3) fra serien -Grafiske scenarier III- h: 400 x b: 570 mm

u.t. (variant no.:2) fra serien -Grafiske scenarier III- h: 400 x b:570mm

-u.t.- (variant no.:4) fra serien -Grafiske scenarier II- h: 570 x b: 400 mm

-Grafiske scenarier II- (variant no.:4) utsnitt

(variant no.:1,4 og 3) fra serien "Grafiske scenarier II " h:570 x b: 400 mm x 3

-u.t.- (variant no.:3) fra serien -Grafiske scenarier II- h:570 x b: 400 mm

-u.t.- (variant no.:2) fra serien -Grafiske scenarier II- h:570 x b:400mm

-u.t.- (variant no.:1) fra serien " Grafiske scenarier II" h:570 x b: 400mm

-u.t.- (variant no.: 7) fra serien "Grafiske scenarier I " h:570 x b:400 mm

"Grafiske scenarier I " (variant no.: 6,7 og 5)

-u.t.- (variant no.:6) fra serien "Grafiske scenarier I " h:570 x b:400 mm

- u.t.- (variant no.:1) fra serien " Grafiske scenarier I " h:570 x b:400mm

Berninivariasjoner III (variant no.:3 ) -The Sling- h:560 x b:400mm

Berninivariasjoner III (variant no.:2) The Sling h:560 x b:400mm

Berninivariasjoner III (variant no.:1 ) -The Sling- h:560 x b:400mm

Berninivariasjoner III- III og II (variant no.: 3 - 2 -1 / Triptykon) The Sling h:560 x b:400 mm x 3

Berninivariasjoner II (variant no.:5-8-4 / Triptykon ) -The Sling- h:560 x b:400mm x 3

Berninivariasjoner I (variant no.: 1-4-6) -The Sling-

Berninivariasjoner I (variant no.:1) -The Sling- h: 540 x b:430 mm

-I transitt- (variant no.:3) h: 558 x b:430 mm

-I transitt- (variant no.:1) h:558 x b:430mm

-I transitt- (variant no.:1) utsnitt

-Ankomst- (variant no.:1) h:550 x b:430 mm

-Ankomst- (variant no.:1) utsnitt

-Ankomst- (variant no.:3) h:550 x b:430mm

-Ankomst- (variant3) utsnitt

-Skumring- (variant no.:8) h: 400 x b: 520 mm

Skumring (variant 3,4,7 og 8)

-Skumring- (variant no.:6) h: 400 x b: 520 mm

-Skumring- (variant no.:4) h: 400 x b:520 mm

-Skumring-(variant no.:6) utsnitt

-Skumring- (variant no.:3) h:400 x b:520 mm

-Skumring- (variant no.:3) utsnitt

-Demring- (variant no.:5) h:450 x 450 mm

-Demring- (variant no.:3) h:450 x b:450mm

-Cloud Shepherd I- (variant no.:6) h:580 x b:410 mm

-Cloud Shepherd I- (variant no.:4) utsnitt

-Cloud Shepherd I- (variant no.:2) h:580 x b:410mm

Cloud Shepherd I (variant no.: 2 ) utsnitt

-Cloud Shepherd I- (variant no.:4) h:580 x b:410 mm

- Over broen - (variant no.: 3)h:410 x b:500mm

-Over broen- (utsnitt/variant no.:3)

Skyskisse III (variant no.:3) h:170 x 490 mm

- Over broen- (variant no.:2) h:410 x b:500 mm)

Over broen ( utsnitt/variant no.:2)

Skyskisse III (variant no.:2) h: 170 x b: 490 mm

-Skyskisse III- (utsnitt/variant no.:2)

Flood II (variant no.: 2) h:410 x b:410mm

-Flood II (variant no.: 3) h:410 x b:410mm

Flood II (variant no.: 3) utsnitt

Flood II (variant no.:3) utsnitt

Skyskisse II (variant no.: 2) h:150 x b: 410mm

Skyskisse II (variant no.:3) h:150 x b:410mm

-Skyskisse II- (variant no.:3) utsnitt

-Flood I- (variant no.: 3) h:450 x b:410mm

-Flood I- (variant no.:4) h:450 x b:410mm

-Skyskisse I- (variant no.:2) h:120 x b:400mm

-Skyskisse I- (variant no.:3) h:120 x b:400mm

Skyskisse I (utsnitt/variant no.:3)

- Flood I- (variant no.:1) h:450 x b:410 mm

Sjangerskisse/ bosted VII (variant no.: 6-5-4)

Sjangerskisse/bosted VII (variant no.:7) h: 120 x b: 350 mm

Sjangerskisse/bosted VII (variant no.: 6). h: 120 x b: 350 mm

Sjangerskisse/bosted VI / variant no.: 2. h:140 x b: 400 mm

Sjangerskisse/bosted VI / variant no.:5 h: 140 x b: 400 mm

sjangerskisse/bosted VI / ( utsnit/tvariant no.:5 )

sjangerskisse/bosted VI (utsnitt/variant no.:4)

-River IV- (variant no.:1) h: 500 x b: 450mm

-River IV- (variant no.:2) h:500 x b: 450 mm

-River III- (variant no.: 4) h: 500 x b: 400 mm

-River III- ( utsnitt/variant no.: 4 )

-River III- (variant no.: 3) h: 500 x b:400 mm

Sjangerskisse/bosted V (variant no.: 1) h: 150 x b: 400 mm

Sjangerskisse/ bosted IV (variant no.:5 ) h:140 x b:380 mm

Sjangerskisse/bosted I variant no.:1)

-River II- (variant no.: 2) h: 430 x b.410 mm

-River II- (variant no.: 1) h: 430 x b:410 mm

-River I- (variant no.: 3) h:410 x b: 560 mm

-River I- (variant no.: 2) h: 410 x b: 560 mm

-River I - (utsnitt/variant no.:2)

Winter Thaw (variant no 5) h:430 x b:420 mm

Sjangerskisse/ bosted III (variant no.: 1 og 2) h:140 X b: 380mm

Sjangerskisse/bosted II (variant no.:3) h:120 x b:390 mm

Sjangerskisse/bosted I (variant no.:1) h: 140 x b: 380 mm

Sjangerskisse/bosted I (variant no.:3) h: 140 x b: 380 mm

-Tyrisk i tornekratt- (variant nr 1) h: 400 x b:550 mm

-Transfigurasjon- variant no. 1 (fra serien -Fikserbilder-) h:410 x b:570 mm

Poetens skriftstol I (variant nr.1, 2 og 3) h: 370 x b: 270 mm pr trykk

-Etter naturen- (variant no.:1) h:410 x b:570mm

-Glenne- h: 550 x b: 800 mm

Skogsinteriør II variant no.:1 h: 380 x b: 560 mm

Konstellasjon (variant no.:1)

"Northern Lights"

-Fragments Of Sappho-

Stoikeren (variant no.:1)

La folia I -XVI (lite requiem)

-Mellom natt og dag- (variant no.:1)

Stilleben med strå og stjerner / H:800 x b:580mm

The Grid I /h:400 x b:570mm

The Grid II / h:580 x b:410mm

Envinget (variant 1 og 2) h:600 x b:420 mm pr stk

Whispering Grass I (variant no.2) h:420 x b: 420 mm

Confessions I (variant no. 1) h: 420 x b: 600 mm

Still Life IV (variant no.1) h:430 x b:420 mm

Still Life IV ( variant 1) h: 430 x b: 420 mm