Kjell Bendiksen

 Cabo Verde (utvalg fra skisseblokk)