Kjell Bendiksen

 -Klimaks- (linosnitt 1968)       ca.  h: 300mm x b:  400 mm

 -Selvportrett-     (linosnitt ant. 1968)             h:300mm x b:200 mm

 I skogsbrynet 

 -Visjon-       (linosnitt / 1971).                     ca  h: 450 x b: 600 mm

 -Fra en ørken I-  (akvatintetsning / 1971)      ca  h:150mm x b: 250mm

  -Fra myten om Sysifos- (akvatintetsning /1973)            h:500 mm x b: 620mm      

 -Reiret/ Hør de søte toner II-    (akvatintetsning / 1973).                h:350 mm x b: 450 mm

 -Vitnet-   (akvatintetsning 1973)                  h: 400 x b: 300 mm

 -Blandt rullestein- (akvatintetsning /tidlig 1970 tall)                  h: 450mm x b: 600mm

 -Rekonstruksjon-  (akvatintetsning /tidlig 1970 tall)  h:600 mm x b: 450 mm

 -Til minne om et samfunn- (akvatintetsning/tidlig 1970 tall)                            h: 500mm x b: 420mm

 -De små gleder- (akvatintetsning/ tidlig 1970 tall) h: 600mm x b:450mm

 -Et lite haveri-    (akvatintetsning/tidl. 1970 tall).      h: 350mm x b:500mm

 -Mobil I-      (litografi 1977)                                    h: 450 mmx b:600mm

 -Triptykon-                (litografi 1977).                          h: 450 x b:600mm

 -Mobil II-       (litografi 1977)                                h: 450mm x b:600mm

 -Flettverk- (litografi 1979)   h:600 x b: 450 mm